Bjelker med Muki Z priming

Norsk Stål har tre slyngrense- og primeanlegg. Vi leverer årlig ca 70 000 tonn  slyngrenset og primet materiale til kunder i forskjellige bransjer, hvor krav, ønsker og behov er differensierte.

Standard renhetsgrad SA 2,5. Andre renhetsgrader etter avtale. Priming med jernoksyd eller sinksilikatprimer er standard. Tykkelse iht. standard er 20 my± 5 my målt på glatt prøveplate.

Kapasitet:

Platebredde max 2 500 mm
Profilhøyde max 450 mm

Med variabel hastighet kan vi slyngrense tynne plater og tynnvegget gods etter nærmere avtale.

Shot blasting and priming
Prosess: Slyngrensing og priming
1. Rullebane

Stangstål og bjelker legges med riktig avstand for forskriftsmessig rensing og priming.

2. Forvarmekammer

Forvarmekammeret fjerner fuktigheten på materialene og bringer overflate-temperaturen til et nivå som sikrer god tørking av primeren.

3. Slyngrensekabin

I slyngrensekabinen renses ståloverflaten med stålsand. Rust, glødeskall og valsehud fjernes slik at en ren, ru stål-overflate skaper en god heft for primeren.

4. Malekabin

I malekabinen får stålet en shop-primer i henhold til kundens bestilling.

5. Ettertørke

Ettertørking skjer i et kammer med avsug. Deretter kontroll og merking etter kundens spesifikasjoner.