Norsk Stål utfører daglig ca 1 500 kapp med store variasjoner i utførelse og toleranser. Våre sager kapper fra de største bjelkene i rett- eller skråkapp til store serier med gradbørstede ender.

Sirkelsag:
Cutting - Horten
Kapping – Horten

Bjelker og store profiler.
Største bredde 1 000 mm.
Største høyde 500 mm.
Skråkapping 0-50°

Båndsag:

Bjelker, rør og profiler
Største bredde 750 mm.
Største høyde 500 mm.
Skråkapping 0-60°

Automatkapping:

Automatisk framtrekk for
seriekapping og buntkapping.
Kun rettkapp.
Største profil (firkant) 450 mm
eller diameter (Ø) 450 mm.