Tåreplater, rifleplater og anleggsprofil for dørkeplater