Vi er EN 1090 sertifisert

Hva betyr CE-merking?

CE-merking er det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i EU direktiv. Dette er dermed gjeldende som standard også i Norge.
Dette betyr at CE-merking er myndighetspålagt. Produktet skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.
CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres.
Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området.

Hva innebærer en EN 1090?

EN 1090-1:
Standard som fastsetter krav til samsvarsvurdering av ytelsesegenskaper for lastbærende komponenter i stål og aluminium, samt for byggesett som er markedsført som byggevarer.

EN 1090-2:
Krav til utførelse av stålarbeid som hele konstruksjoner eller tilvirkede komponenter
i stål. Kravene er uttrykt i form av utførelsesklasser.

EN 1090-3:
Krav for utførelse av konstruksjoner i aluminium eller tilvirkede komponenter
i aluminium. Kravene er uttrykt i form av utførelsesklasser ihht EN 1999-1-1

Hva er ytelseserklæringen?

Ytelseserklæringen er et A4-dokument som inneholder opplysninger om produsent og om byggevaren (beskrivelse, bruk, egenskaper).
Norsk Stål er produsent når vi behandler produktet (utfører FB-tjenester).

Hvis Norsk Stål ikke bearbeider produktet skal vi ikke sende ut ytelseserklæring (kun kontrolldokumentet).

Hvilke egenskaper skal produsent angi i ytelseserklæringen?

Produsent skal angi alle produktets egenskaper i ytelseserklæringen, til og med de egenskapene der produsent kan anføre med ”ingen angitt ytelse” (NPD, no performance determined). Egenskapene beskrevet med NPD skal derimot ikke tas med i CE-merkingen.

Norsk Stål har valgt å gjøre ytelseserklæringen tilgjengelig på sin nettside. Siden CE-merking inneholder referansenummeret til ytelseserklæringen, er det alltid mulig for sluttbrukere å finne frem til ytelseserklæringen på vår nettside.