Norsk Stål AS er organisert for å mest effektivt kunne betjene våre kunder; om enn det skulle være en lokal bedrift eller et landsdekkende selskap.

Organsisasjonskart er under utarbeidelse.

Se på «Våre ansatte» for en mer komplett oversikt over kontaktpersoner