Markedsrapport armering  Aug 2018

Fra juli til august øker produsentene sine priser. Årsakene til økningene er god etterspørsel samtidig som verkene stenger ned produksjonen for å avvikle ferie. Verkene vil med denne prisøkningen kompensere for de økte kostnadene som har vært i produksjon og transport.

Les hele rapporten her